کد مطلب: 167449
تاریخ انتشار 30 مرداد 1397 ساعت 14:40

تصاویر: مراسم جایگزینی پرده کعبه

مراسم جایگزینی پرده کعبه، امروز دوشنبه (نهم ماه ذی الحجه) پس از نماز صبح، برگزار شد. این پرده، توسط 160 هنرمند و تولید کننده آماده شده است.
مراسم جایگزینی پرده کعبه، امروز دوشنبه (نهم ماه ذی الحجه) پس از نماز صبح، برگزار شد. این پرده، توسط 160 هنرمند و تولید کننده آماده شده است.

مراسم جایگزینی پرده کعبه

مراسم جایگزینی پرده کعبه

مراسم جایگزینی پرده کعبه

مراسم جایگزینی پرده کعبه

مراسم جایگزینی پرده کعبه

مراسم جایگزینی پرده کعبه

مراسم جایگزینی پرده کعبه

مراسم جایگزینی پرده کعبه


http://www.hengamnews.com/fa/content/167449